top of page
  • Forfatters billedeK9 KRISS - Hundetræner & Adfærdsrådgiver

Når hunden er aggressiv over for gæster

Hvis din hund udviser en form for aggressiv adfærd, når der kommer gæster, er det først og fremmest vigtigt at vide hvorfor.


Først når vi kender årsagen til adfærden ved vi, hvordan vi bør forholde os til den - og hvad vi eventuelt kan gøre for at ændre den. I langt de fleste tilfælde af aggression overfor gæster skyldes den aggressive adfærd usikkerhed eller frygt hos hunden - som faktisk blot forsøger at skabe afstand til gæsten.


De klassiske tegn på frygt hos hunden


Hunde der er aggressive på grund af frygt kan have en kropsholdning der tydeligt viser frygt, som for eksempel at trække sig væk, sænke kroppen eller holde halen mellem benene.

Et typisk eksempel på en hund som udviser frygt. Et andet sikkert tegn er at hunden gemmer sig. Hvis din hund gør det, er den altså ikke “bare genert” eller “fjollet” - men rent faktisk bange, nervøs og/eller usikker. Hunde med denne form for kropssprog og adfærd vil oftest først ty til aggressiv adfærd når de føler sig presset til det yderste - fx. når de ikke har en mulighed for at trække sig, men så at sige står med “ryggen mod muren”.


Hvis din hund gemmer sig når der kommer gæster, er det et rødt flag du bør tage alvorligt, så du kan hjælpe den med at føle sig tryg.Når den aggressive adfærd snyder os

Hunde som føler frygt kan også reagere med straks at udvise en udadreagerende truende adfærd, som for eksempel at gå fremad og knurre, vise tænder eller gø - også selvom hunden rent faktisk har en mulighed for at bakke væk og på den måde skabe afstand.

Det er ikke så mærkeligt, at mange bliver snydt af det kropssprog, for dét er netop meningen med det; at camouflere frygten og snyde “modtageren”. Men selvom adfærden er aggressiv og udfarende, kan den altså stadig i bund og grund skyldes frygt - og skal behandles som sådan.


Sådan kan frygt også se ud.

Hvorfor opstår aggressiv adfærd overfor gæster?

Hvis din hund altid har haft det svært med gæster, skyldes det formentlig den tidlige prægning - eller mangel på samme. Dvs. at hunden ikke har haft tilstrækkeligt med (positive) oplevelser med gæster i den kritiske socialiseringsperiode, da den var 8-16 uger.


Hvis din hund tidligere har været venlig over for gæster, men nu pludselig udviser aggressiv adfærd, kan det være en reaktion på en specifik oplevelse med en gæst som har skræmt hunden - som den nu overfører til alle gæster. Prøv at tænke tilbage, om der evt. har været en episode, som kan have været årsagen til din hunds ændrede adfærd overfor gæster.


Din hunds aggressive adfærd kan skyldes dårligt helbred

Det er også meget sandsynligt, at årsagen til at en hund pludselig udviser aggressiv adfærd over for gæster kan skyldes et helbredsproblem. Fysisk smerte eller ubehag påvirker hundens adfærd - nøjagtigt som det gør ved os mennesker.


Det er altså vigtigt at tage kontakt til en dyrlæge for at få udelukket eventuelle sundhedsproblemer, hvis din hund pludselig udviser aggressiv adfærd over for gæster. En dyrlæge kan foretage en grundig undersøgelse af hunden for at afgøre, om det er helbredsproblemer, der forårsager adfærden. Hvis det viser sig at være tilfældet, vil en behandling af helbredet heldigvis også ofte resultere i en ændring af adfærden.Sådan får du din hund til at føle sig (mere) tryg ved dine gæster


Der er flere teknikker som bør bruges i samspil, når en hund skal lære at føle sig tryg omkring gæster. Konsistens, tålmodighed og positiv forstærkning er dog ALTID de afgørende elementer i træningen.


Undgå for alt i verden nogle former for straf eller ubehag, da dette blot vil forværre hundens frygt og angst.

Gradvis eksponering Start med at have kun én person på besøg og instruer vedkommende i at ignorere hunden under besøget. Først når hunden bliver mere komfortabel med dén person (efter flere besøg), kan du gradvist invitere nye og flere mennesker.


Positiv forstærkning Det betyder, at du belønner hunden for den ønskede adfærd omkring gæsterne. Når hunden er rolig og afslappet omkring gæster, skal du give den lækre godbidder eller ros. Denne teknik vil opmuntre hunden til at gentage den adfærd, som udløser en belønning.


Desensibilisering Sørg for at gæsten opholder sig tilstrækkeligt langt væk fra hunden, så hunden hele tiden kan føle sig tryg. Dette hjælper hunden med at føle sig mere i kontrol over situationen og mindre overvældet. Med tid kan afstanden mindskes efterhånden som hunden føler sig mere og mere tryg. Er der ikke nok plads indenfor, kan man med fordel starte træningen udenfor.

Kontrabetingning Handler om at ændre hundens emotionelle reaktion på gæsterne. Dette kan opnås ved helt enkelt at parre gæsternes tilstedeværelse med noget som hunden elsker; som fx. godbidder eller legetøj. Over tid vil hunden på den måde lære at associere gæster med positive oplevelser, så den i stedet føler glæde, ved at der kommer gæster.


Adfærdsændringer er nemmere sagt end gjort

Alle hunde, men særligt de frygtsomme, kræver en blid og gradvis tilgang, med positiv forstærkning og masser af tålmodighed. Ved at følge disse teknikker og arbejde med hundens unikke behov og temperament, kan vi hjælpe hunden med at overvinde dens frygt og føle sig tryg omkring gæster. Men det er vigtigt at huske, at alle hunde er unikke og det er (blandt andet) dét som kan gøre det utroligt svært at gå fra teori til praksis.


Det kan derfor være nødvendigt at søge hjælp fra en professionel adfærdsrådgiver. Her kan du få skræddersyet vejledning og støtte til at tackle hundens specifikke behov samt en personlig træningsplan der tager hensyn til hundens unikke historie, temperament og indlæringsstil.

Er du i tvivl om du har brug for hjælp? Jeg vil meget gerne hjælpe dig med at afgøre, om I har behov for professionel hjælp. Derfor kan du få en fuldstændig gratis og uforpligtende samtale med mig, så jeg kan hjælpe dig med din tvivl.

Den største rejse starter med det første skridt…


Comentários


bottom of page